دی ۱۳, ۱۳۹۸
نان زنجبیلی تبریز

نان زنجبیلی تبریز

نان زنجبیلی یکی از نان های مرسوم تبریزی هاست که عموماً برای صبحانه و در ایام ماه رمضان برای افطار صرف میشود. دستورهای متنوعی با بافت […]
رسپی ها